За книгата

През есента на 1996 година, когато в английските книжарници се появява “Дневникът на Бриджет Джоунс”, едва ли авторката, Хелън Филдинг, е предполагала какво ще отприщи появата на нейното произведение. Днес, десетилетие по-късно, в книжарниците има специални отдели за чик-лит книги (от chick – момиче, жена (англ.); lit. – литература) , героинята на Филдинг разполага с цяла армия от посестрими по съдба, а, за да опишат пренасищането на пазара с подобни заглавия, кое от кое по-успешни и радващи се на непресъхващ читателски интерес, неизкушените от чик-лит издатели говорят за “проклятието на розовата корица”.

Като всеки успешно развиващ се литературен жанр, и чик литът роди множество варианти. Един от най-успешните се оказа тийн чик-лит или, за по-кратко, тийн-лит, за съжаление, сравнително оскъдно разпространен у нас. Тук мястото на действието е училищният двор, а героините са гимназистки, обсъждащи съвсем сериозни за възрастта си проблеми – първи гаджета, родители, които не ги разбират, съученици, с които са в непрекъснато съперничество, училище, което им отнема голяма част от времето, което би трябвало да посвещават на много по-съществени неща, и т.н. и т.н.

Напоследък доста от писателите на чик-лит литература се ориентират към по-млада аудитория и се пробват повече или по-малко успешно на тийн-лит попрището. Но много, много малко са недостигналите зряла възраст автори, които пишат за връстниците си, или, с други думи – истинска рядкост са тийнейджърите, които пишат за тийнейджъри.

Снежина Маринова е на крехката възраст от 16 години. Книгата й, Fried Eggs, Bandages and High School Drama, написана на чудесен английски език, приковава вниманието още с първите си страници и, обръщайки с охота страниците, може би ще ви е малко трудно да повярвате, че авторката все още ходи на училище и пише домашни. С възхитителна лекота, като че ли на един дъх, Снежина рисува за читателите си всекидневието на своята главна героиня и връстница, Аманда.

Аманда е изправена пред сериозно изпитание, а именно, преместване в ново училище – събитие, водещо със себе си, освен нови приятели и нови гаджета, безброй стресови ситуации и взривоопасни отношения. Изпълнена с типичния за годините си коктейл от несигурности, скрити зад предизвикателно поведение, и въоръжена с безспорен интелект и неустоим чар, Аманда лавира, повече или по-малко успешно по коридорите и кабинетите на новото си учебно заведение, сблъсквайки се (в буквален и в преносен смисъл) с цяла галерия от ученици и учители, приятели и врагове, и, разбира се, с любовта. Проблемите на една тийнейджърка никога не свършват, предизвикателствата я дебнат на всеки ъгъл, а въртележката около нея е пълна – чудати родители, щури приятелки, момчета, които знаят какво искат и такива, които си нямат и понятие, домашен любимец с неустановен пол, училищна пиеса с повече от неочакван край, конфликти, разминавания, скарвания и сдобрявания...

Авторката дарява героинята си с великолепна самоирония и свежо чувство за хумор. Забавните ситуации и умопомрачителните диалози, издържани в стопроцентово автентичен тийнейджърски стил, следват един след друг, действието се развива много бързо, почти толкова бързо, колкото и героите на книгата, които, типично за годините си, с всяка страница поднасят на читателите си нови изненади. Прекрасен роман за тийнейджъри, а защо не и за техните родители и за всички, които помнят шеметните си гимназиални години, когато светът се преобръща по няколко пъти на ден, когато нищо не е трайно и всичко е завинаги.


Система за електронна защита на авторски права

На 6 март 2007 г., ePay.bg Rocks и Инфонотари ЕАД представиха първата българска книга включена в Системата за електронна защита на авторски права - "Fried Eggs, Bandages and High School Drama", автор Снежина Маринова.

"Fried Eggs, Bandages and High School Drama" е първата книга в България издадена едновременно като печатно издание и електронна книга, с удостоверени и защитени електронно всички авторски права на създателите на книгата – младата авторка Снежина Маринова, редактора Милена Кардалева, Живко Христов – оформление на корицата и на издателя ePay.bg Rocks.

Електронната книга е подписана с техните персонални електронни подписи и е защитена срещу подправяне на съдържанието и неоторизирано копиране. Електронното издание е със заверена достоверна дата и час на подписване от Доставчика на удостоверителни услуги за електронен подпис ИНФОНОТАРИ ЕАД.

В днешно време, с развитието на технологиите, почти всяко произведение се създава първоначално в електронна форма – книга, статия, снимка, музика, филм и т.н. Разпространява се по електронен път и в повечето случаи се употребява в електронен вид. Технологията, заложена в Системата за електронна защита на авторски права, осигурява възможността на всеки творец да гарантира авторството на своите продукти и момента на тяхното създаване пред всяка трета страна и осигуряват на автора или носителя на определени авторски права легални и юридически валидни доказателствени средства при последващ спор и необходимост от тяхната защита.

Всички организации за колективно управление на съответните категории авторски права, могат да ползват системата за да получат легални средства, с които да защитят правата на своите членове при ползването на създадени от тях произведения за излъчване по електронен път или записване и разпространение като магнитни, оптични или други носители.

Всеки заинтересован може да провери през Интернет по всяко време и от всякъде, валидността на електронните подписи на носителите на авторски права върху този продукт, както и достоверната заверка за дата и часа на създаване, съответно разгласяване или публикуване на произведението, от който момента се определят и всички нормативно определени срокове за закрила на авторското право, които най-общо са “докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт”.

Защитени по този начин, всички автори или издатели могат вече да определят и управляват начина на ползване на техните произведения (например за разпространение през Интернет, продажба по електронен път и други).

Заверката за време (TimeStamp) от ИНФОНОТАРИ е утвърдена в световната практика технология, която се базира на това, че независима инстанция предоставя и гарантира достоверна и юридически валидна дата и час, от която започва да съществува един електронен документ или се удостоверява момента на подписването му. По този начин обективно могат да се решават всички спорове за първенство при разпространението на новини, научни открития и за доказването авторство на идеи и проекти.